Coaching voor professionals

Indien iemand bij mij komt met problemen die niet vallen onder de verzekerde zorg en die zich vooral voordoen in de context van het werk, dan is ook een coaching traject mogelijk. In deze coaching zal het uitgangspunt wel in de intrapersoonlijke beleving zijn, met andere woorden: wat is mijn eigen bijdrage aan dit probleem, hoe komt het dat ik dat doe en wat zou ik anders kunnen doen.