Beroepscode

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk, kunt u hier vinden.

Rechten en plichten
Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie en inzage in uw dossier
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegeven
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Het is belangrijk om eventuele onvrede over de behandeling of het behandelaanbod met mij te bespreken.

Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio. Wenst u geen bemiddeling maar wilt u wel een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie van de LVVP die onder meer bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen. U kunt met een eventuele klacht ook terecht bij de NVP.