De therapeut

mamafotoIn 1986 ben ik in Leiden afgestudeerd als klinisch psycholoog. Mijn eerste postdoctorale opleiding was die in de Psychodrama. Een therapeutische techniek die ook goed toegepast kon worden in mijn eerste baan als groepstrainer bij de Belastingdienst. Ik volgde mijn opleiding tot psychotherapeut bij de RINO Amsterdam in het psychodynamisch referentiekader. Sinds 1994 ben ik BIG geregistreerd Psychotherapeut (19044022216).

Op de Dagkliniek De Oosthoek te Limmen (tegenwoordig GGZ NHN) werkte ik tot 2000 als groepspsychotherapeut/psychodramatherapeut bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Tegenwoordig werk ik op de Psychotherapeutische Dagkliniek van het ZMC als hoofdbehandelaar/groeps- en psychodramatherapeut van de Affect Fobie therapie groepen. Daarnaast begeleid ik een groep Lichaam & Geest, ontwikkeld voor mensen met somatische klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Verder neem ik deel aan het team Moreel Beraad van het ZMC. We kunnen ingezet worden in het hele ziekenhuis wanneer er een morele vraag ligt in de behandeling van een patiënt. De Dagkliniek op het ZMC is ook een opleidingsplek voor de verschillende BIG-opleidingen. Ik ben werkbegeleider en plaatsvervangend praktijkopleider PT. Ik vind het leuk opleidelingen op hun weg te begeleiden, ook in de eigen praktijk in de vorm van leertherapie en supervisie.

Sinds 2005 werk ik als vrijgevestigde in de Praktijk voor Psychotherapie op de woensdag en vrijdag. Hier werk ik juist individueel. Wanneer dat zinvol lijkt, kunnen er ook systeemgesprekken plaatsvinden ter ondersteuning van het individuele proces. In de behandeling maak ik gebruik van verschillende technieken uit de psychodynamische psychotherapie, psychodrama, MBT en AFT. Ik streef steeds weer naar de meest efficiënte mix daarvan gedurende de verschillende fases van de behandeling.

Daarnaast geef ik supervisie/intervisie aan teams in de GGZ.

Bestuurslid Psychodramaopleiding NVGP

Lidmaatschappen:

  • NVP
  • NVPP, AFT-register
  • LVVP (her)visitatie, intervisie, toetsingen indicatiestellingen, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen (certificaat)
    lvvp-visitatielogo