Psychodrama

Psychodrama is een actiegerichte psychotherapeutische methode, waarbij het accent ligt op ervaren en uitspelen en niet zozeer op praten over. Soms lukt het in een sessie niet om bij de beleving van het gepresenteerde probleem te komen, gedachtencirkels en verwarring staan in de weg. Met psychodramatechnieken kan het vastzittende patroon doorbroken worden. Juist bij cliënten die zich niet makkelijk verbaal uiten of juist te goed, kan een psychodramaoefening helpen het proces weer op gang te brengen. In mijn praktijk gebruik ik deze techniek vooral bij individuele sessies, soms bij relatiegesprekken. Mocht oefenen in een groep juist aangewezen zijn, dan verwijs ik in overleg met cliënt, iemand door naar een psychodramagroep, terwijl de cliënt in kwestie bij mij op individueel niveau aan de ervaringen kan werken.