Cliënten die zelf hulpverlener zijn

Het werken met patiënten en cliënten brengt een speciale belasting met zich mee. In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan met deze groep cliënten, zowel als ze zich nog in de opleidingsfase bevinden, als wanneer ze gepokt en gemazeld uitgeput raken. Het is juist voor hulpverleners van belang hun eigen gevoeligheden en hun copingsstrategieën te kennen, zodat hier bewust mee om gegaan of vanaf geweken kan worden.