Individuele psychotherapie

Als u zich aanmeldt bij de praktijk, bied ik eerst een oriënterend gesprek aan. In dit contact onderzoeken we samen of uw hulpvraag aansluit bij mijn hulpaanbod en of aanmelding bij mij het meest passend is. Zo niet, dan zoek ik naar een meer geschikte doorverwijzing. Daarna volgt een intake waarbij uitgebreider geïnventariseerd wordt, wat de klachten zijn en hoe die klachten samenhangen met ervaringen in de levensloop en vroeger aangeleerde patronen. Op grond daarvan wordt besloten tot een indicatie waarbij er grofweg twee mogelijkheden zijn:

Inzichtgevende therapie, hier ligt de focus op de onderliggende problematiek. Hierbij werk ik vanuit een psychodynamisch referentiekader (AFT). Dat wil zeggen het ontstaan van de klachten worden bekeken vanuit de vroege ontwikkeling van het kind, de ervaringen in het gezin van herkomst en latere levenservaringen die iemand gevormd hebben. De technieken waarmee ik werk zijn afhankelijk van het probleem en de cliënt. Hier is de frequentie doorgaans 1 sessie per week.

Steunende/structurerende psychotherapie, hier ligt de focus op het op orde brengen van het hier en nu en gaan we vooral op zoek naar manieren om de lasten van de problemen te verlichten en herhaling te voorkomen. Hier is de frequentie doorgaans wat lager.

Klachten en probleemgebieden:

  • Depressieve klachten
  • Angst- en dwangklachten
  • Posttraumatische stressklachten
  • Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten
  • Postnatale depressieve klachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Problemen rond zelfbeeld en zelfwaardering
  • Losmakings- en identiteitsproblemen
  • Rouwproblematiek
  • Levensfaseproblematiek

Zo nodig wordt de behandeling ondersteund met medicatie via de huisarts of psychiater.

img_0742

Indien nodig kunnen gesprekken met de partner plaatsvinden.