Cliënten met een chronische ziekte

Lichamelijke ziekten blijven niemand bespaard, maar soms zijn deze ziekten wel heel levensbepalend. Het chronisch zieke lichaam vraagt extra aandacht en dwingt iemand een ander leven te gaan leiden dan tot dan toe. Een normaal leven leiden zoals je gewend was of zoals leeftijdsgenoten dat doen, lukt niet meer. Soms is het heel moeilijk die veranderingen te accepteren. Niet iedereen kan zich zo aanpassen, dat diegene het leven nog als zinvol ervaart.

Naast het verdragen van de lichamelijke ziekte kan iemand dan ook psychisch vastlopen. Vaak heeft de behandelend arts geen tijd of oog voor de psychische kant en heeft een psycholoog geen kennis van de lichamelijke kant. Terwijl juist de reële belasting van de ziekte één van de oorzaken is van het lijden.

In mijn praktijk probeer ik deze beide invalshoeken te integreren: met oog voor de specifieke kenmerken van de betreffende ziekte, psychologische verwerking en acceptatie te verwerven. In de behandeling staan de verschillende aspecten van chronisch ziek zijn centraal:

  • wat zijn de kenmerken en beperkingen van de betreffende ziekte
  • wat betekent de ziekte psychisch; wat is het lichaamsbeeld, hoe hanteer ik mijn emoties, hoe te rouwen om wat niet meer terugkomt.
  • welk effect heeft de ziekte op het contact met anderen? Met een partner, kinderen, ouders, vrienden en collega’s.
  • zingeving, hoe kan ik ondanks de nieuwe beperkingen toch ervaren een zinvol bestaan te leiden.