Cliënten die zelf hulpverlener zijn

Het werken met patiënten en cliënten brengt een speciale belasting met zich mee. Indien iemands specifieke persoonlijkheid dan wel levenservaringen ertoe geleid hebben dat iemand zich professioneel bezig houdt met het welzijn van anderen, kan dat tot problemen leiden. In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan met deze groep cliënten, zowel als ze zich nog in de opleidingsfase bevinden als wanneer ze gepokt en gemazeld uitgeput raken. Het is juist voor hulpverleners van belang hun eigen gevoeligheden en hun coping strategieën te kennen, zodat hier bewust mee om gegaan of vanaf geweken kan worden.